H.C.L. nr. 309 din 30.09.2021

privind însuşirea şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totala de 37 mp, situat în Baia Mare, str. V. Alecsandri nr. 97 ocupat parţial de extinderea aferenta spaţiului comercial, în suprafaţă de 17,5 mp, proprietatea numitului ........ situat la parterul imobilului
Se incarca...