H.C.L. nr. 165 din 30.03.2022

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ”Schimbare de destinație din apartament în cabinet stomatologic, amenajare si extindere cabinet cu acces din exterior, realizare alee și rampa de acces pentru persoane cu handicap si concesionare teren, montare firma luminoasă”, generat de imobilul situat în Baia Mare, str.Victoriei nr.69, iniţiator:
Se incarca...