H.C.L. nr. 164 din 30.03.2022

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ”Concesionare teren în vederea modificării accesului extinderii existente - autorizat în baza A.C. nr. 24/2009”, generat de imobilul situat în Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10/4, iniţiator:
Se incarca...