H.C.L. nr. 153 din 30.03.2022

privind modificarea Art. 1 și a Art. 2 al HCL 241/2021, având ca obiect identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 575 mp, aferent unui tronson al străzii Frumuseaua, cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare
Descarcă fișiere atașate H.C.L. nr. 153 din 30.03.2022
Se incarca...