H.C.L. nr. 40 din 29.01.2021

privind identificarea cu date de carte funciară a complexului imobiliar situat în Baia Mare, str. Minerilor nr. 3 și teren aferent, în suprafaţă de 2974 mp, ( fost Grup Școlar Sanitar ) cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, la poziţia 155 din Anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, aparținând Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul”
Descarcă fișiere atașate H.C.L. nr. 40 din 29.01.2021
Se incarca...