H.C.L. nr. 38 din 29.01.2021

Privind aprobarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite şi ştampila organului fiscal local emise de către organul local fiscal Direcţia Taxe si Impozite şi a procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
Se incarca...