H.C.L. nr. 34 din 29.01.2021

privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date de reducere a suprafeței de la 263 mp la 224 mp, atestarea la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a cotei de 225/448 parte și aprobarea studiului de oportunitate privind încetarea stării de coproprietate prin partaj voluntar cu sultă, parte din terenul înscris în CF nr. 127545, în suprafață de 224 mp, situat în Baia Mare, Str. Trompetei, nr. 1A, în favoarea coproprietarilor Ghiras Grigore și Ghiras Anita - Daniela
Descarcă fișiere atașate H.C.L. nr. 34 din 29.01.2021
Se incarca...