H.C.L. nr. 581 din 29.12.2022

Privind modificarea și completarea Anexei 4 și Anexei 6 - sectiunea Municipiul Baia Mare, la caietul de sarcini aprobat prin HCL nr. 201/2017 și reeditat, parte integrantă a contractului nr.116/2019 de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare Lot 1 zona 1 Sârbi
Se incarca...