H.C.L. nr. 226 din 29.04.2024

privind însușirea și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 20 mp, situat în Baia Mare, str. Gării nr. 5 în vederea edificării unei extinderi la spațiul comercial proprietatea SC HELVIA- RETO SRL
Descarcă fișiere atașate H.C.L. nr. 226 din 29.04.2024 Anexa 1
Se incarca...