H.C.L. nr. 169 din 28.03.2024

privind aprobarea documentației tehnico – economice, în faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiţii: “CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI”, situat în Municipiul Baia Mare, cartier Ferneziu, str. Uzinei, nr. 3, jud. Maramureș
Descarcă fișiere atașate H.C.L. nr. 169 din 28.03.2024 Anexa 1
Se incarca...