H.C.L. nr. 135 din 28.03.2024

privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuire a parcărilor de reședință amenajate sau care se pot amenaja în acest scop pe teritoriul municipiului Baia Mare și a documentației de atribuire a locurilor de parcare de reședință
Se incarca...