H.C.L. nr. 134 din 28.03.2024

privind aprobarea Regulamentelor pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor de serviciu, locuinţelor din fondul locativ de stat, locuințelor aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare şi locuinţelor din imobilele reabilitate aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare
Se incarca...