H.C.L. nr. 133 din 28.03.2024

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social Centrul de zi pentru tineri cu nevoi speciale Luchian, din cadrul Centrului de Zi pentru Copii şi Tineri cu Nevoi Speciale LUCHIAN, din structura organizatorică a Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare
Se incarca...