H.C.L. nr. 422 din 28.12.2021

privind modificarea articolului 1 litera a) și litera c) din Hotararea Consiliului Local nr. 59/11.03.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza PT pentru obiectivul de investiții: „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Şcoala Gimnaziala Simion Barnutiu Baia Mare”- Corp şcoală str. Rovine nr.2”
Descarcă fișiere atașate H.C.L. nr. 422 din 28.12.2021
Se incarca...