H.C.L. nr. 201 din 28.04.2022

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 16mp, ocupat de Extindere spațiu comercial, situat în Baia Mare, Bd. Unirii nr. 10
Se incarca...