H.C.L. nr. 200 din 28.04.2022

privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 3 mp, aferent balcon, situat în Baia Mare, str. Victor Babeș, nr. 19
Se incarca...