H.C.L. nr. 197 din 28.04.2022

privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 4 mp, aferent balcon, situat în Baia Mare, str. Macului, nr. 1
Se incarca...