H.C.L. nr. 187 din 28.04.2022

având ca obiect aprobarea trecerii din domeniul public în domeniu privat al Municipiului Baia Mare ȋn vederea casării unor mijloace fixe constȃnd în reţele de apă şi canalizare şi construcţii anexă aflate ȋn exploatarea S.C.Vital S.A.
Se incarca...