H.C.L. nr. 111 din 27.05.2021

privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Baia Mare
Se incarca...