H.C.L. nr. 327 din 27.06.2024

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Modificare de U.T.R. V1 în L3”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Păltinisului, fn, judetul Maramureș
Se incarca...