H.C.L. nr. 326 din 27.06.2024

privind aprobarea pentru menținerea lucrărilor pentru schimbare de destinație din apartament în salon de coafură, deschidere acces, construire podest și trepte de acces din exterior, lucrări executate fără autorizație de construire, în suprafață de 12 mp, pe teren identificat cu nr. cadastral 134364 și concesionat în baza contractului de concesiune nr. 216/23.04.2002, și închirierea terenului pentru aleea de acces în suprafaţă de 5 mp, identificat în CF nr. 2800, nr.topo 2813/783, pentru spațiul situat în Baia Mare, str. Pășunii, nr. 2, ap. 39, în favoarea S.C. SESSLER IMPEX SRL, reprezentată prin ...
Descarcă fișiere atașate H.C.L. nr. 326 din 27.06.2024
Se incarca...