H.C.L. nr. 321 din 27.06.2024

privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 8 mp, aferent acces din exterior la apartamentul situat în Baia Mare, strada Transilvaniei, nr. 6A
Descarcă fișiere atașate H.C.L. nr. 321 din 27.06.2024 Anexa 1
Se incarca...