H.C.L. nr. 117 din 27.02.2018

privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea vânzării prin licitație publică, la pachet, a unor terenuri aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situate în Baia Mare, între str. Mărgeanului și Bd. București identificate C.F. 122807 Baia Mare, nr. cad. 122807 în suprafață de 355 mp și a cotei părți din terenul identificat prin CF nr. 103914 nr. cad. 103914, CF nr. 103913 nr. cad. 103913 și CF nr. 103912 nr. cad. 103912
Se incarca...