H.C.L. nr. 267 din 27.04.2018

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 209/2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 8602 mp aferent tronsonului Bulevardului UNIRII situat între Bd. București și Râul Săsar, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Statului Român, DN 1C, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
Se incarca...