H.C.L. nr. 32 din 26.01.2024

privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza Proiect Tehnic de Executie pentru obiectivul de investiţii: “REABILITARE ȘI MODERNIZARE PARC DACIA”, Piața Revoluției nr. 7, Baia Mare, Maramureș
Descarcă fișiere atașate H.C.L. nr. 32 din 26.01.2024 Anexa 1
Se incarca...