H.C.L. nr. 174 din 21.04.2022

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ privind obiectivul de investiții „Sistem inteligent DST (distribuție, stocare și transport) al energiei in Municipiul Baia Mare”, în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
Se incarca...