H.C.L. nr. 278 din 20.07.2022

privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții “Renovarea/reamenajarea spațiilor din unitățile școlare Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu și Școala Gimnazială Vasile Alecsandri - Școala Gimnazială Vasile Alecsandri”, cod SMIS 154624
Descarcă fișiere atașate H.C.L. nr. 278 din 20.07.2022
Se incarca...