H.C.L. nr. 688 din 20.12.2018

privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilului teren în suprafaţă de 63471 mp, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare și Prelungire strada Dragoș Vodă și crearea de bandă dedicata pentru transportul în comun și pista de biciclete - creare bulevard între Bd. București și Bd. Independentei și crearea de banda dedicata pentru transportul în comun și pista de biciclete” și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheş să emită dispoziţiile de expropriere pentru imobilele care constituie coridorul de expropriere
Se incarca...