H.C.L. nr. 120 din 19.03.2024

privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza Proiect Tehnic - P.T., pentru obiectivul de investiţii CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURLOR DE LOCUINTE - CF10, strada Victor Babeș, nr. 31, localitatea Baia Mare, Județul Maramureș
Descarcă fișiere atașate H.C.L. nr. 120 din 19.03.2024 Anexa 1
Se incarca...