H.C.L. nr. 362 din 18.06.2018

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN, CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE P+2, ÎMPREJMUIRE TEREN, CLĂDIRE BIROURI P+2, PLATFORME BETONATE, MAGAZII DEPOZITARE, BAZIN REZERVĂ APĂ, CABINĂ POARTĂ, TOTEM, STEAGURI, BRANŞAMENTE UTILITĂŢI ŞI AMENAJARE ACCES DIN DN 1C”, generat de imobilul situat în Baia Mare, b-dul Independenței F.N, iniţiator: S.C. OBERHAUSER INVEST S.R.L.
Se incarca...