H.C.L. nr. 392 din 18.12.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 480/2019, privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 4 mp, situat în Baia Mare, strada Mărășești, nr. 1, aferent balconului la uscătorie, scara D
Se incarca...