H.C.L. nr. 389 din 18.12.2020

privind însuşirea şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 5 mp, situat în Baia Mare, str. Mărăşeşti nr. 7A pe care urmează a se edifica un balcon aferent uscătoriei proprietatea numitului Mincu Iosif, situată la parterul blocului
Se incarca...