H.C.L. nr. 388 din 18.12.2020

privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 36 mp, aferent extindere și acces din exterior la cabinet stomatologic, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 6/3, aflat în proprietatea numiților Săcălean Lucian Dan Claudiu și Săcălean Crina Ana Mar
Se incarca...