H.C.L. nr. 387 din 18.12.2020

privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 561 mp, aferent a două tronsoane din drumul de legătură dintre str. Gheorghe Marinescu și str. Ștefan cel Mare, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
Se incarca...