H.C.L. nr. 382 din 17.11.2021

privind însușirea procesului-verbal de negociere a Comisiei pentru închirieri și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare și aprobarea neexercitării de catre Municipiul Baia Mare a dreptului de preemtiune asupra imobilului monument istoric cod : MM-II-m-A-04465, situat in Baia Mare, Piata Libertatii nr.20,imobil compus din teren in suprafata de 450 mp si constructiile aferente identificat prin C.F. nr.129503 Baia Mare, nr.cadastral 129503 si nr.cadastral 129503-C1
Descarcă fișiere atașate H.C.L. nr. 382 din 17.11.2021
Se incarca...