H.C.L. nr. 148 din 17.05.2023

privind însușirea unei documentații cadastrale si atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 60mp, strada Victoriei nr. 128, ocupat de extindere și deschidere acces din exterior
Descarcă fișiere atașate H.C.L. nr. 148 din 17.05.2023 Anexa 1
Se incarca...