H.C.L. nr. 147 din 17.05.2023

pentru aprobarea modificării H.C.L. nr. 385/2022 privind aprobarea depunerii proiectului pentru realizarea obiectivului de investiții „ Dezvoltarea retelei integrate de insule ecologice digitale pentru managementul deseurilor in Municipiul Baia Mare” în vederea includerii la finanțare prin Planul Național de Redresare si Rezilienta, PNRR/2022/C3/S/I.1.B, investiția I1. „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune”, componenta 3. Managementul deșeurilor, subinvestiția I1.B. „Construirea de insule ecologice digitalizate”
Descarcă fișiere atașate H.C.L. nr. 147 din 17.05.2023
Se incarca...