H.C.L. nr. 485 din 16.11.2022

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex de locuințe si functiuni complementare Atrium” generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Dragoș Voda FN. , inițiatori: BM ATRIUM Center SRL, SC UNIO SA, SC AC Mobile SRL, ...., ....., ......, SC Remin SA
Se incarca...