H.C.L. nr. 482 din 16.11.2022

privind acordarea cu titlu gratuit a drepturilor de uz și servitute în favoarea DELGAZ GRID SA, asupra terenului proprietate publică a Municipiului Baia Mare, identificat prin CF nr. 126409 Baia Mare, nr. cadastral 126409, în suprafață de 55.587 mp
Descarcă fișiere atașate H.C.L. nr. 482 din 16.11.2022 Anexa 1
Se incarca...