H.C.L. nr. 481 din 16.11.2022

privind aprobarea depunerii proiectului pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființarea Centrului integrat de colectare separată prin aport voluntar destinată aglomerării urbane Baia Mare” în vederea includerii la finanțare prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru subinvestiţia I.1.c "Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane", componenta 3: Managementul deşeurilor
Se incarca...