H.C.L. nr. 60 din 14.03.2023

privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe – CF 10” – imobil P-ța Revoluției nr. 2, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1./1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidentiale multifamiliale, operațiunea A.3.: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidentiale multifamiliale
Descarcă fișiere atașate H.C.L. nr. 60 din 14.03.2023 Anexa 1
Se incarca...