H.C.L. nr. 424 din 13.11.2023

privind modificarea HCL nr. 218/30.06.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Horea 46A, Baia Mare”, cod SMIS 117369
Descarcă fișiere atașate H.C.L. nr. 424 din 13.11.2023
Se incarca...