H.C.L. nr. 422 din 13.11.2023

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2018 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici-faza DALI și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție : “Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Baia Mare –CF4” pentru imobilul situat in Baia Mare, Bd. Independenței nr.20 cod SMIS 118895, modificată prin HCL 281/2018 și prin HCL 320/2019 și prin HCL 371/2023
Descarcă fișiere atașate H.C.L. nr. 422 din 13.11.2023
Se incarca...