H.C.L. nr. 420 din 13.11.2023

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2018 privind aprobarea actualizarii documentației tehnico-economice-faza DALI și a indicatorilor tehnico economici, pentru obiectivul de investiție : “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în municipiul Baia Mare –CF4” pentru imobilul situat în Baia Mare, bd. Decebal nr.14, cod SMIS 118895, modificată prin HCL 318/2019 și prin HCL 369/2023
Descarcă fișiere atașate H.C.L. nr. 420 din 13.11.2023
Se incarca...