H.C.L. nr. 419 din 13.11.2023

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 93/2018 privind aprobarea actualizarii documentației tehnico-economice-faza DALI și a indicatorilor tehnico economici, pentru obiectivul de investiție : “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în municipiul Baia Mare –CF4” pentru imobilul situat în Baia Mare, bd. Decebal nr.12, cod SMIS 118895, modificată prin HCL 317/2019 și prin HCL368/2023
Descarcă fișiere atașate H.C.L. nr. 419 din 13.11.2023
Se incarca...