H.C.L. nr. 77 din 11.03.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare de funcțiune din activități agro-industriale nepoluante în locuire individuală" pentru locuințe individuale în regim de înălțime maxim P+1+M, Municipiul Baia Mare, strada Vrancei, Județul Maramureș, inițiator Dunca Gheorghe
Se incarca...