H.C.L. nr. 345 din 11.06.2018

privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal ”MODIFICARE PARŢIALĂ DIN PĂDURI ŞI PLANTAŢII FORESTIERE DE PROTECŢIE A VERSANŢILOR - ÎN ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE”, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Soarelui, nr. 11 B, inițiat de Drăgan Doru Mircea
Se incarca...