H.C.L. nr. 344 din 11.06.2018

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”Construire Retail Park Baia Mare, realizare parcări, amenajarea incintei cu spații verzi plantate, alei carosabile și pietonale, împrejmuirea terenului, amplasare semnale publicitare, amplasare post trafo, branșare la utilități, organizare de șantier, amenajare accese, operațiuni cadastrale”, generat de imobilul situat în Baia Mare, Bld. București, nr. 51-53 și str. Mărgeanului, nr. 8D, iniţiator:S.C. PK BLACK S.R.L
Se incarca...