H.C.L. nr. 269 din 09.09.2021

privind exercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric cod : MM-II-m-A-04465, situat în Baia Mare, Piața Libertății nr.20, imobil compus din teren în suprafață de 450 mp și construcțiile aferente identificat prin C.F. nr.129503 Baia Mare, nr.cadastral 129503 și nr.cadastral 129503-C1
Descarcă fișiere atașate H.C.L. nr. 269 din 09.09.2021
Se incarca...