H.C.L. nr. 37 din 05.02.2024

Privind preluarea personalului medico-sanitar de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Baia Mare, în structura de personal medico-sanitar angajat de UAT Baia Mare
Se incarca...